Guía de Emprendemento e Turismo Mariñeiro

Guía de Emprendemento e Turismo Mariñeiro

Ao fin de recoller as conclusións acadadas na xornada técnica e difundir entre o sector todos os aspectos vinculados ao desenvolvemento do turismo mariñeiro realizaranse unha guía informativa dedicada ao emprendemento e os aspectos técnicos.