O sector pesqueiro, principal colectivo ao que se dirixe o programa Mar das Illas