CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS

CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS

O presente Código de Boas Prácticas é un dos resultados das accións levadas a cabo no proxecto Mar das Illas 2: Sostibilidade e boas prácticas na pesca.
Mar das Illas é un proxecto cuxo obxectivo principal é promover a diversicación da actividade pesqueira cara ao turismo mariñeiro así como acadar a sostibilidade tanto das actividades turísticas como das pesqueiras e marisqueiras.
Así mesmo o Código concorda cunha das medidas de xestión sectoriais dos usos marisqueiros e pesqueiros do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional, que pretende promover unha pesca sostible e artesanal na súa zona de inuencia para garantir os recursos.

DESCARGA O CÓDIGO NA SEGUINTE LIGAZÓN:

Codigo_Boas_Practicas_ MAR_DAS_ILLAS