Mar das Illas Atlánticas: UN PROXECTO DE TURISMO MARIÑEIRO.

Mar das Illas Atlánticas: UN PROXECTO DE TURISMO MARIÑEIRO.

Obxectivo.

Promover a diversificación pesqueira ao través da actividade do turismo mariñeiro entre o colectivo de mariñeiros e seus familiares nas Rías Baixas de Galicia, especialmente no ámbito do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

 

Ámbito de influencia.

Toda a zona de influencia do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia: Boiro, Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribadumia, Ribeira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa / Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Meaño / Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, O Rosal, Oia, Baiona, A Guarda.

 

Colectivos destinatarios.

O principal colectivo ao que se dirixe é o sector pesqueiro (armadores, mariñeiros/as, bateeiros/as, mariscadores/as, etc) e súas familias que estean interesados en emprender iniciativas relacionadas ao turismo mariñeiro.

 

Contidos do proxecto Mar das Illas I.

XORNADA TÉCNICA DE ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE TURISMO MARIÑEIRO NAS RÍAS BAIXAS

O obxectivo desta xornada celabrada o   de    foi informar ao sector pesqueiro dos diferentes aspectos vinculados ao desenvolvemento das actividades de turismo mariñeiro: administrativo, fiscal, laboral (Seguridade Social), turístico….

 

FORMACIÓN DOS PROFESIONAIS DO MAR

Curso de Iniciación ao Turismo Mariñeiro no Ámbito de influencia do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

 

EDICIÓN DE GUÍAS e MANUAIS.