Decreto 153/2019 de recursos marisqueiros. Compatibilización do Turismo Mariñeiro no PERMEX.

Decreto 153/2019 de recursos marisqueiros. Compatibilización do Turismo Mariñeiro no PERMEX.

O pasado 9 de decembro publicouse o DECRETO 153/2019, de 21 de novembr0, polo que se regula o réxime régimen de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas. En relación co turismo mariñeiro dito decreto prevé a posibilidade de incluír outras actividades separadamente dos labores extractivas, como pode ser as actividades de turismo mariñeiro, computando os días adicados a esta actividade para o Permex.

 

Podes descargar o texto íntegro do  na seguinte ligazón:

DECRETO 153/2019 RECURSOS MARISQUEIROS.