ACTIVIDADES ABERTAS Á CIDADANÍA

ACTIVIDADES ABERTAS Á CIDADANÍA

OBXECTIVO.

Facer partícipes aos habitantes dos nosos territorios das actividades de turismo mariñeiro que se están a poñer en marcha para o seu coñecemento, divulgación e obtención de datos valoración para avaliar as mesmas.

ORGANIZACIÓN.

Adaptada á normativa das autoridades sanitarias e implantando os protocolos de seguridade fronte ao COVID-19. As actividades organizAdas víronse afectadas por dúas Ordes da Xunta de Galicia, publicadas con anterioridade á celebración das mesmas.

RESULTADOS.

ACTIVIDADE 1: TURISMO MARIÑEIRO. MARISQUEO A PÉ. GALP RÍA DE VIGO – A GUARDA.

  • Promotores: Amarturmar.
  • Lugar: Porto de Cesantes.
  • Duración: 1,5 horas.
  • Participantes: Concelleiro de Turismo do Concello de Redondela, Presidenta da Agrupación de Mariscadoras da Confraría de Pescadores San Júan de Redondela, IES de Chapela,  ANPA do IES de Chapela, Asociación de Estudos Locais Fernando Monroy e Asociación Avelaíña, Saúde Mental, Casa de Turismo Rural As Chivas.

Ao evento asistiron os seguintes medios:

 

ACTIVIDADE 2: TURISMO MARIÑEIRO EN PORTOS E INSTALACIÓNS PORTUARIAS. GALP RÍA DE PONTEVEDRA.

  • Promotores: Jose Manuel Agulla e Reveca Gago.
  • Lugar: Porto de Bueu.
  • Duración: 1,5 horas.
  • Participantes: IES Illa de Ons, Asociación Xuntos Down Pontevedra, Casa de Turismo Rural Videira, Turismo de Cangas, Técnico de Turismo de Bueu.

Ao evento asistiron os seguintes medios:

ACTIVIDADE 3: TURISMO MARIÑEIRO EN PORTOS + PESCATURISMO. GALP RÍA DE AROUSA.

  • Promotor: EduardoMartínez Romero
  • Lugar: Porto de Vilanova de Arousa.
  • Duración: primeria parte 45 minutos no porto. Segunda parte: 1 hora a bordo do Mar-Pra.
  • Participantes: Técnico de Turismo do Concello de Vilanova de Arousa, Turismo Rural Casa Benito, Asociación BATA, Presidenta do GALP Ría de Arousa.

 

Ao evento asistiron os seguintes medios:

CLICK aquí para ver o video.

As enquisas recollidas avaliaron moi positivamente tódalas actividades nos seus diferentes aspectos: recibimento, seguridade, aparcadoiros, medios empregados, guión, duración, profesionalidade dos guías, etc…