Manual de boas prácticas no sector pesqueiro

Manual de boas prácticas no sector pesqueiro

MAR DAS ILLAS 2: sostibilidade e boas prácticas na pesca é a continuación do proxecto Mar das Illas, unha nova etapa que ten coma obxectivos continuar formando ás xentes do mar cara á diversificación pesqueira no ámbito do turismo mariñeiro e avanzar na procura da elaboración dunha proposta de regulación sectorial de turismo mariñeiro no ámbito do Parque Nacional.  No marco desta segunda fase do proxecto nace o presente Manual
do Boas Prácticas no Sector Pesqueiro no ámbito do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, cuxo obxectivo é capacitar ás xentes do mar cara á posta en valor do produto pesqueiro
capturado, as técnicas utilizadas e as boas prácticas seguidas.

DESCARGA O MANUAL NA SEGUINTE LIGAZÓN:

MANUAL_BOAS_ PRACTICAS_SECTOR_PESQUEIRO_MAR_DAS_ILLAS