O Parque Nacional das Illas Atlánticas colabora no proxecto

O Parque Nacional das Illas Atlánticas colabora no proxecto

Dada a importancia do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia no territorio dos socios beneficiarios, o uso e a importancia que este ten para o sector pesqueiro, colaborará no proxecto o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

Para outorgar ao sector dunha formación completa se instruirá aos interesados na realización do turismo mariñeiro como guías do Parque Nacional das Illas Atlánticas xa que non só é unha fonte de recursos pesqueiros senón tamén un espazo natural protexido con un gran interese turístico e ambiental. Por isto, se precisará da colaboración do Parque no desenvolvemento deste proxecto aínda que na actualidade non se conta cun acordo escrito de colaboración.