Guía de iniciación ao turismo mariñeiro nas Illas Atlánticas

Guía de iniciación ao turismo mariñeiro nas Illas Atlánticas

Ao fin de difundir entre o sector todos os aspectos vinculados ao desenvolvemento do turismo mariñeiro no entorno do PNMTIAG editouse o  “Guía de Iniciación ao Turismo Mariñeiro no Ámbito de Influencia do Parque Nacional das Illas Atlánticas”. O documento é unha síntese dos principais valores patrimoniais que protexe o PNMTIAG, da súa xestión e normativa, das ferramentas da disciplina da Interpretación do Patrimonio e das boas prácticas ambientais en turismo mariñeiro.

Este  manual predente ser un documento de referencia á hora de programar actividades para valorizar á actividade pesqueira e o patrimonio do Parque Nacional dun xeito eficaz e rigoroso; unha axuda para realizar actividades de calidade que se distingan por ser temáticas, organizadas, relevantes e amenas aos participantes.

DESCARGA DO MANUAL NA SEGUINTE LIGAZÓN:

manual_turismo_mariñeiro_pnmtiag_mardasillas