AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA

AXUDAS E SUBVENCIÓNS

GALICIA

ORDE DO 4 DE XULLO DE 2018 POLA QUE SE FAI PÚBLICA A AMPLIACIÓN DO IMPORTE EXISTENTE PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN PEMES DE TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS PESQUEIROS E DE ACUICULTURA, COFINANCIADAS CO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP), CONVOCADAS POLA ORDE DO 18 DE DECEMBRO DE 2017. (DOG, LUNS, 16 DE XULLO DO 2018, Nº 135, PÁX. 33635)

http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=14534

Destinatarios: Consultar a ORDE do 18 de decembro de 2017. (DOG, Mércores, 7 de Febreiro do 2018, Nº 27 páx. 8623)

Obxecto: Consultar a ORDE do 18 de decembro de 2017. (DOG, Mércores, 7 de Febreiro do 2018, Nº 27 páx. 8623)

Convoca: Consellería do Mar.

Prazo: Consultar a ORDE do 18 de decembro de 2017. (DOG, Mércores, 7 de Febreiro do 2018, Nº 27 páx. 8623)